Kedves Olvasóm!

A többség eszébe sem jut, hogy akár csak egyetlen fog elvesztése milyen következményeket von maga után?! Alább honlapunk Foghiányok következményei> aloldalát alaposan kifejtem.

Mivel rendkívül szerteágazók e következmények, terjedelmessége miatt 2 részre osztom mondandóm.

Az biztosan mindenkinek eszébe jut, ha egy fogát ki kell húzni, akkor a kihúzott, és a szemközti (antagonista) fog rágófelszíne kiesik a rágásból, az étel nem lesz eléggé megrágva, stb. De ennél sokkal “színesebb” dolgok is történnek.

A legszembeötlőbb és leggyorsabb elváltozás fogeltávolítás után az fogközt kitöltő ún. ínypapilla (ínyszemölcs, ínycsipke) elsorvadása az őt alátámasztó csontsövénnyel együtt.

Ha később kerül oda implantátum, fogpótlás, ez íny- és csontszövet nincs többé. Csak bizonytalan kimenetelű és drága műtétekkel pótolható. Hiánya következtében a fogak és fogpótlás közti résbe (ld. fekete nyíl) bemegy és pang az étel, a lepedék, melyet nehéz tisztán tartani (fogselyem, interdental fogkefe). Megfelelő ápolás hiánya szájszagot okoz, szuvasodásra és fogágybetegségre hajlamosít. A koronák szélesítésével lehet szűkíteni ezt a teret – így viszont nem lehet már pont ugyanolyan formájú fogat készíteni, mint az eredeti!

Az ínypapilla kizárólag a fogeltávolításkor azonnal beültetett és ideiglenes koronával azonnal megterhelt implantátummal őrizhető meg. Bővebben>. A hónapokkal későbbi beültetés sem segít már.

Alábbi CT panoráma nézetén jól látható, még “csak” középsúlyos elváltozások kissé lassabban, hónapok alatt alakulnak ki:

  • Bal alsó 6-osból hátra mutató lila nyíl: a hetes hiánya miatt hatos el kezdett hátra mozogni, így eltávolodott az előtte levő fogtól, hogy megszűnt a két fog közti ún. kontaktpont. A kontaktpontnak fontos szerepe van az íny- és fogbetegségek elleni védelemben: az eltávolodott fogak közt keletkező résbe (lila bekarikázás) étel bejut, beszurul, mely fogszuvasodásra, ínyvisszahúzódásra, fogágybetegségre hajlamosít. Évek alatt képes annyira fellazulni akár egyetlen fog hánya miatt a kontaktpont rendszer, hogy még a túloldali fogak közt is rések keletkeznek.
  • Jobb felső utolsó 2 fog eltávolítása miatt az alsó, szemközti utolsó fog így elkezd kiemelkedni a csontból. A folyamatos kék vonal a néhai rágósíkot mutatja és láthatóan több milimétert kiemelkedett a jobb alsó 8-as (bölcsesség) fog. A kiemelkedés miatt a fogközben megszűnik az addigi kontaktpont, és kontaktpont alatti teret kitöltő ínycsipke (ún. ínypapilla) visszahúzódik. A létrejött fogközi nagyobb térbe lepedék, megrágott étel pang. A hetes fog azért nem emelkedett ki, mert egy picit a felső mostani utolsó fog ráharap, az nem enegedi kinőni.
  • Szaggatott kék vonal egy ritkábban előforduló történés: a foggal együtt a csont is kinő, kiemelkedik eredeti síkjából.
  • A két oldali zöld vonalak hossza mutatja a 2 oldali csont magasságbeli különbségét (szélessége ugyanúgy csökken, de ezen a nézeten ez nem látható). A jobb felső hátsó fogak eltávolítása után csontlebontódás, csontfelszívódás, a felső állcsonton még az arcüreg növekedése is törvényszerű.
  • Bal alsó hetes hiánya miatt a mögé eső 8-as (bölcsesség) fog előredőlt a foghiányba. Az eredeti tengelyállást a függőlegesebb sárga vonal, míg a dőlés mértékét a bölcsesség tengelyén átfutó sárga vonal mutatja. A előre dőlő fog ahogy rádől az ínyre, előtte mindig egy íny- és csonttasak alakul ki (ezen a felvételen a páciens fiatal kora miatt ennek még csak kezdeti stádiuma látható).

Ne vigasztalja magát senki azzal, hogy szegény mások 🙁 Ezek az elváltozások szinte mindig, mindenkinél azonnal megindulnak. A Halász Klinika 14.000 páciensének – a magyar átlagos foghiányt alapul véve – hiányzik 100-200.000 foga. Ebből maximum ötször láttam olyat, hogy nem kezdtek elmozdulni a fogak és nem volt további, a fogazat egészére kiható következménye foghiánynak.

Ez egyben azt is jelenti, hogy minél elhanyagoltabb egy foghiány, minél később lesz implantátummal pótolva, annál inkább lehetetlen vissszaállítani az eredeti állapotot.

Fenti elváltozásoknak szájüregen kívüli – szerintem még komolyabb – következményei is vannak. Erről a következő részben.