Dr. Halász Zsolt - Master of Oral Medicine in Implantology 2010, Münster University, Germany
logo hatter nelkul c
EV-charger in our patient’s parking:
2x22KW (2db 3x32A), Type2 csatlakozás

+36 74 510 885             +36 20 952 7701

Dohodnite si termín návštevy ONLINE

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

map-bigyo

H-7100 Szekszárd, Bródy S. u. 23.

Telefón: +36 74 510 885
Mobilný telefón: +36 20 952 7701

recepcio@magan-fogklinika.hu

Mapa služby Google>

Dohodnite si termín návštevy ONLINE

VIP

menzel-vip

Jiří Menzel

>>

NA NAŠU PRÁCU POSKYTUJEME 10-ROČNÚ ZÁRUKU

a/ Klinika Halász Clinic poskytuje 10-ročnú úplnú záruku na tieto výkony: implantácia, náhrada kosti, výplň zuba a pevné nekovové keramické zubné náhrady a protézy. Záruka sa vzťahuje na všetky poškodenia, ktoré vzniknú počas určeného používania.

b/ V prípadoch uvedených v bode a) klinika Halász Clinic obnoví alebo opraví poškodenú časť alebo bezplatne poskytne starostlivosť rovnakej kvality ako predtým alebo uhradí cenu prípadných výkonov za predpokladu, že cena daného výkonu bola stanovená pri zohľadnení skutočnosti, že klinika a ošetrujúci zubný lekár nenesú žiadnu zodpovednosť za škody ani inú materiálnu zodpovednosť presahujúcu podmienky záruky stanovené v tomto dokumente.

c/ Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: výkony vykonané na klinike Halász Clinic, ak sa o ich reparáciu pokúsil zubný lekár, ktorý nebol poverený klinikou, vzniknuté alergie, ktoré neboli známe pred liečbou a ich následky, nočné škrípanie a zvieranie zubov, použitie na iný ako určený účel, traumatické poškodenie, prípady závažného neliečeného periodontálneho ochorenia.

d/ Po dvanástich mesiacoch od ukončenia liečby sa trvanie a rozsah záruky znížia o 10 % každý rok, ak sa pacient nedostaví v stanovenom čase na kontrolné prehliadky každých šesť mesiacov alebo ak si neplní povinnosti uvedené nižšie, ktoré sú podmienkou úspešnosti výkonu. V záujme úspešnosti výkonu pacient súhlasí, že:

  • sa bude pravidelne a dôkladne starať o svoj chrup. Pacientovi boli poskytnuté informácie o tejto starostlivosti so špecifickou pozornosťou venovanou základnej úlohe orálnej hygieny pri zachovaní dlhej životnosti implantátu. Nedostatočná orálna hygiena alebo fajčenie môžu viesť k odmietnutiu implantátu.
  • príde na kontrolnú prehliadku každých 6 mesiacov a uhradí poplatky za ňu,
  • bude súhlasiť s postupmi navrhovanými v rámci udržiavacej liečby a zabezpečí ich vykonanie,
  • bude v prípade odobratia kosti z dolnej čeľuste jesť počas 6 týždňov mäkké jedlá, aby nedošlo k prípadnému zlomeniu čeľuste,
  • šesť mesiacov po zväčšení objemu (augmentácii) kosti nebude používať zubnú náhradu v noci a prvé 3 týždne ani cez deň,
  • počas 2 týždňov po chirurgickom zákroku v nosovej a prínosových dutinách sa zdrží akýchkoľvek činností, ktoré by mohli viesť k zvýšenému tlaku na horné dýchacie cesty (napr. smrkanie nosom, predklon dopredu, športové aktivity, namáhavé fyzické cvičenie atď.),
  • bude ošetrovať ranu v ústnej dutine podľa pokynov a po zákroku bude oddychovať a prikladať na oblasť zákroku chladivé vrecká,
  • sa dostaví na plánované vyšetrenia určené na odstránenie stehov a následnú liečbu.
Prvá návšteva     Už som pacientom kliniky HALÁSZ CLINIC     Urgentné ošetrenie
Ktoré dni uprednostňujete?
Ktorý čas dňa uprednostňujete?
8:00 - 10:00     10:00 - 12:00     12:00 - 14:00     14:00 - 16:00
Celé meno  *
Dátum narodenia  *
E-mail  *
Telefón  *
Účel návštevy
Pripojte prípadnú panoramatickú alebo röntgenovú snímku
Požadujem služby tlmočníka
Chcel/-a by som si objednať ubytovanie
Izba pre 2 osoby na klinike
Izba pre 2 osoby v boutique hoteli Apponyi Manor**** (16 km od kliniky)
  
Chcel/-a by som požiadať o prepravu z letiska (90 EUR jedna cesta pre 2 osoby)
Presná adresa, čas, počet cestujúcich
Poznámka