Dr. Halász Zsolt - Master of Oral Medicine in Implantology 2010, Münster University, Germany
logo hatter nelkul c
EV-charger in our patient’s parking:
2x22KW (2db 3x32A), Type2 csatlakozás

+36 74 510 885             +36 20 952 7701

Sjednejte si schůzku ONLINE

KONTAKTNÍ INFORMACE

map-bigyo

H-7100 Szekszárd, Bródy S. u. 23.

Tel.: +36 74 510 885
Mobil: +36 20 952 7701

recepcio@magan-fogklinika.hu

Mapa Google>

Sjednejte si schůzku ONLINE

VIP

menzel-vip

Jiří Menzel

>>

NA NAŠE VÝSLEDKY POSKYTUJEME ZÁRUKU V DÉLCE 10 LET

a/ Klinika Halász poskytuje 10letou plnou záruku na následující: implantace, doplnění kostní tkáně, zubní výplně, pevné nekovové keramické zubní náhrady a protézy. Záruka která kryje škody vzniklé v souvislosti s použitím výše uvedeného v souladu s účelem použití.

b/ V případech uvedených v oddíle a/ se klinika Halász zavazuje bezplatně obnovit či opravit poškozenou část nebo zajistit péči stejné kvality jako dříve; klinika Halász vrátí případně cenu uskutečněných úkonů, pod podmínkou, že cena těchto úkonů byla stanovena s přihlédnutím k tomu, že klinika a ošetřující zubní lékař nenesou žádnou odpovědnost za škody či jinou materiální odpovědnost nad rámec zde stanovených záručních podmínek.

c/ Záruka se nevztahuje na následující: úkony uskutečněné na klinice Halász, pokud se již o opravu pokusil zubní lékař neurčený klinikou; alergie, o jejichž existenci jsme nevěděli před zahájením léčby a jejich důsledky; noční skřípání a stisk zubů; neoprávněný způsob použití; traumatické poranění; vážná a neléčená paradentóza;

d/ Po uplynutí dvanácti měsíců od ukončení léčby se trvání a rozsah záruky začne snižovat o 10 % každý rok, pokud se pacient v daném termínu nedostaví ke sjednaným půlročním kontrolám nebo pokud nesplní níže uvedené povinnosti, které jsou zárukou úspěšného postupu. Pro zajištění úspěšného výsledku provedených úkonů pacient souhlasí s tím, že

  • musí provádět pravidelnou a důkladnou péči o zuby. Pacient obdržel příslušné informace, se zvláštním ohledem na zásadní roli dokonalé ústní hygieny při zajištění dlouhodobé životnosti implantátu. Nedostatečná ústní hygienu a/nebo kouření mohou vést k vyloučení implantátu;
  • musí absolvovat pravidelné půlroční kontroly a hradit jejich cenu;
  • souhlasí s navrhovanou udržovací léčbou a zavazuje se podstoupit nezbytné úkony;
  • v případě odstranění kostní tkáně z dolní čelisti se zavazuje jíst měkkou stravu po dobu 6 týdnů, jako prevenci před případnou zlomeninou čelisti;
  • nebude nosit protézu po provedené augmentaci kosti, konkrétně v noci po dobu šesti měsíců a rovněž ve dne po dobu prvních tří týdnů;
  • nebude provádět jakékoli činnosti, které by mohly vést ke zvýšení tlaku v horních cestách dýchacích (např. smrkání, předklon, sportovní aktivita, namáhavá fyzická cvičení, atd.), po dobu 2 týdnů od chirurgického zákroku;
  • bude pečovat o rány v ústech podle daných pokynů, odpočítat a chladit si místo zákroku;
  • dodrží termín kontroly za účelem odstranění stehů a následného pokračování léčby;
První návštěva     Registrovaný pacient kliniky Halász     Akutní případ
Preferovaný den?
Preferovaný čas?
8:00 - 10:00     10:00 - 12:00     12:00 - 14:00     14:00 - 16:00
Celé jméno  *
Datum narození  *
E-mail  *
Tel.  *
Účel návštěvy
Připojte panoramatický nebo rentgenový snímek, máte-li jej k dispozici
Požaduji služby tlumočníka
Mám zájem o rezervaci ubytování.
Dvoulůžkový pokoj v budově kliniky.
Dvoulůžkový pokoj v hotelu Apponyi Manor**** (16 km od kliniky).
  
Chtěl bych požádat o transfer z letiště (90 eur za jednu cestu pro 2 osoby)
Přesná adresa, čas, počet cestujících
Poznámka